Inschrijving werksessies landelijke proeftuin Data Detox is geopend

Het Data Detoxproject van Fers en het Fries Bibliotheken Netwerk is één van de landelijke proeftuinprojecten van de Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Onderdeel van de proeftuin is het organiseren van twee bijeenkomsten voor landelijke bibliotheekmedewerkers. Hiervoor zijn twee data vastgesteld:

Voor noordelijke collega’s:
dinsdag 25 juni, Fers, Leeuwarden, 10:30-16:00 uur

Voor collega’s uit de rest van het land:
woensdag 3 juli, Bibliotheek Eemland, Amersfoort, 10:30-16:00 uur

Tijdens de sessie leren deelnemers over de Data Detox Kit, de Glass Room Experience en de achtergronden van het project. Dit gebeurt in de vorm van presentaties, kennismaken met de materialen en deelnemen aan een workshop*.

Het aantal deelnemers per sessie is beperkt tot 20.

Inschrijven doe je hier.

* Onderdeel van de proeftuin is het vertalen van geselecteerde workshop rondom digitale privacy, ontwikkeld door Tactical Technology, eveneens de ontwikkelaar van de Data Detox Kit en Glass Room Experience. Tijdens de sessie volgen deelnemers een workshop uit het aanbod.

Lees hier meer over de proeftuinen:
https://www.kb.nl/ob/nieuws/2019/vier-nieuwe-proeftuinen-bekendgemaakt

Heb je vragen? Neem dan contact op met Jeroen de Boer: jeroen@fers.nl