Over het Fries Bibliotheken Netwerk

Het Fries Bibliotheken Netwerk (FBN) bestaat uit de Friese bibliotheekclusters en Fers. De Data Detox Kit is een project dat voortkomt uit de provinciale Werkgroep Basisvaardigheden met daarin vertegenwoordigers uit het FBN. Op basis van een verzoek om met digitale geletterdheid aan de slag te gaan is gezamenlijk besloten om de Kit toepasbaar te maken in de Friese bibliotheken.

Doel van het project is burgers op een laagdrempelige manier (weer) zeggenschap over hun persoonlijke data en privacy te laten krijgen.

In de Friese bibliotheken worden geïnteresseerden geholpen bij het werken met de Kit. Een trainingsprogramma voor bibliothecarissen, mediacoaches, leesconsulenten (afhankelijk van de behoefte van elke bibliotheek) maakt onderdeel uit van het project.

Projectvraag

> Hoe kunnen we het project zo doorontwikkelen, gericht op specifieke doelgroepen, zodat zij intrinsiek gemotiveerd zijn om ermee aan de slag te gaan?
> Hoe maken we onderwerpen als data & privacy zo aantrekkelijk mogelijk voor bepaalde doelgroepen?

Doorontwikkeling voor specifieke doelgroepen

De opzet van de Kit is momenteel nog redelijk algemeen. Om de Kit, of het onderwerp privacy in het algemeen, toepasbaar te maken voor specifieke doelgroepen, gaan de Friese Bibliotheken met hen de dialoog aan. Dit gebeurt tijdens de Data Detox Tour (januari-april 2019), waarbij we ons eerst richten op twee primaire doelgroepen: 1. volwassenen en 2. het onderwijs (PO/VO).

Samenwerking

Deze versie van de Data Detox Kit en de Data Detox Tour is een project van het Fries Bibliotheken Netwerk. De kracht van deze samenwerking ligt in het combineren van onze gezamenlijke netwerken, expertise en medewerkers. Daarnaast verbinden we graag andere geïnteresseerden aan dit project. Mocht je interesse hebben, neem dan contact met ons op: datadetox@bfrl.nl.